pista3

Jesús chiꞌꞌtéˉ guiáhꞌ nunˉ

I

Jesús chiꞌꞌtéˉ guiáhˉ nunˉ. liáˉlaˉpa jouhꞌ̱ꞌ nunˉ tsøˉ

zinhˍ kúˉjnánꞌpa jnanꞌ jmonꞌ̱ꞌ jnanꞌ éh ˉjuánhˉ nunˉ

II

Liáˉlapa jouhꞌ̱ꞌ nunˉ tsøˉ  X 3

Jmonꞌ̱ꞌ jnanꞌ éhˉ juánhˉ nunˉ.

III

Liáˉlaˉpa jouhꞌ̱ꞌ nun tsøˉ. X 3

Jmonꞌ̱ꞌ jnanꞌ éhˉ juánhˉ nunˉ.

IV

Jesús chiꞌꞌtéˉ guiáhˉ nunˉ. liáˉlapa jouhꞌ̱ꞌ nunˉ tsøˉ X 3

Zinhˍ kúˉjñánꞌpa jnanꞌ jmonꞌ̱ꞌ jnanꞌ éhˉ juánhˉ nunˉ.

V

Liáˉnenˉpa jouhꞌ̱ꞌ nunˉ tsøˉ X 3

Guiaꞌꞌ áiˉpa lǿnˉ jóuhˍ nunˉ.

VI

Liáˉnenˉpa jouhꞌ̱ꞌ nunˉ tsøˉ X 3

Guiaꞌꞌ áiˉpa lǿnˉ jóuhˍ nunˉ.

 

 

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.