Liáhˉkáˉngǿnꞌꞌ Jesús ninꞌꞌ kuahꞌ güéꞌꞌ laˉ

Íˉjéhꞌ nanhˍ laˉ lǿˉ liáhˉ jonˉ káˉngǿnꞌꞌ Jesus ninꞌꞌkuahꞌ güéꞌꞌ laˉ. Ñanˉ liáhˉ mønꞌꞌ káˉéhˉs tsøˉ manˉtønˍ jauꞌ guiohꞌs éhˉ niónhˉ zihˍ ninꞌꞌ jmónꞌꞌ tsøˉ manˉtionhꞌꞌ juøˍ guiohꞌs, niónhˉ jmónꞌꞌs jiúhˉ tsǿˉ iꞌꞌkonˍ tsouˉ, ñanˉ éinˉs tsǿˉ íˉjmonˍ tsouˉ iꞌꞌkonˍs nionꞌ̱ꞌ, ñanˉ mánˍniónˉs tsouˉ. Ñanˉ mánˍjnianˍ Jesús kuˉpíˉ iˉkianˍs guiohꞌ Dios liáˉ kónhˉ juáhˉ íˉkáˉjmónˉs íˉkáˉjnionˍ janˉ mønꞌꞌ meinhꞌꞌ, ñanˉ iáˉkónhˉ juáhˉ íˉkáˉ éinˉs tsóˍ guiohꞌ tsouˉ, ñanˉ liáˉkónhˉ juáhˉ íˉkáˉjmónˉs iꞌ liáˉjøˋ neinꞌꞌ tsouꞌꞌ íˉlǿnˉ tsouˉ.

Ñanˉ káˉjuáhˉ Jesús nionꞌ̱ꞌ einˉ áihˍ  zinhˍ  ninꞌꞌ guiohꞌ Dio, áihˍ jonˉ lǿˉ íˉmánˍniónˉ tsouˉ Dios liáˉjønˋ mønꞌꞌ tsǿˉ.

Ninꞌꞌjuáhˉ nonhˍ nunˉ jéhꞌ, jonˉ jmónhˉ nunˉ kuǿhꞌ nunˉ iꞌꞌlaꞌ.

JESUS

Jesus constantly surprises and confounds people, from His miraculous birth to His rise from the grave. Follow His life through excerpts from the Book of Luke, all the miracles, the teachings, and the passion.