pista 8

 

Cantos

 

Nínˉjóhˍ kuuˉpa lǿˉ ninꞌꞌtaꞌꞌ guiohꞌ Dios

 

I

Nínˉjóhˉ kuuˉpa lǿˉ ninꞌꞌtaꞌꞌ iꞌꞌlǿˉ guiohꞌ Dios.

Ñanˉ ninꞌꞌ kuahꞌ güéꞌꞌ laˉ tønˍpa tsøˉ jmonˍáihˍ.

Guaꞌꞌéhˉ mánˉ lǿnˉ tsøˉ janˉ tsøˉpanꞌꞌ taˉtiánˉ.

Kiónhˉ jonˉpa kióunhˍs jnanꞌ guaꞌꞌjeinhꞌ̱ꞌ zinhˍ jnanꞌ

II

Éꞌ mánˉ reˉ lǿˉ, guiaꞌꞌ áiˉpa kióunhˍ jnanꞌ.

Ninꞌꞌ íˉnenˉ taˉnonˋ jnanꞌ jmonꞌ̱ꞌ jnanꞌ tsóˍ.

Nonˋ jnanꞌ jmonꞌ̱ꞌ jnanꞌ jmánhˍ íˉguionˉ tsǿˉ Dios.

Ñanˉ kánhˉ jonˉ áiˉpa  jmónꞌꞌ tsøˉ áihˍ iꞌꞌkonˍ jnanꞌꞌ tiánˉ

 

Manˉtáꞌ nóunˍ jnanꞌ nunˉ. X 2

Share