UNTI

 

Nenˍ ninˉlóuˉ tsǿꞌ toˋloˋkiáˉ tsǿꞌ kiáˍkinˉ jauꞌ jmainˍ íˉléhˉ tsouˉ liáˉtanꞌꞌ iꞌꞌguiꞌꞌ kuoˉ ÓˍJmaønˉ laˉ. Ñanˉ kiáˍkioˋ millóunꞌ tsøˉléhˉ jauꞌ jmainˍ lǿˉ nionꞌ̱ꞌ. Ninꞌꞌ íˉnenˉ jonˉ kounˉ nionˍ  tsøˉléhˉ jauꞌ jmainˍ, káˉkóunhˉs jauꞌ guiohꞌ tionhꞌꞌ, íˉcháꞌꞌs kounˉ ninꞌꞌtaꞌꞌ guiohꞌ tsøˉ jmonˍ taꞌꞌ jáinhˉs  jauꞌ guiohꞌ Dios juøˍ jmainˍ, ninꞌꞌ taꞌꞌ jonˉ jmaønˉ UNTI. Jauꞌ laˉ jainˍ:  Kounˉ nionˍ tsøˉléhˉ  jauꞌ jmainˍ  tsøˉtionhꞌꞌ liáˉtanꞌꞌ güéꞌꞌ guiohꞌ Óˍjmaønꞌꞌ tsøˉ tionhꞌꞌ kounˉ jauꞌ liáˉlaˉ,  jmonˍs taꞌꞌ jauꞌ jmainˍ. Tsøˉ éinˉ jmonˍ taꞌꞌ kanꞌ̱ꞌ jonˉ taˉtsáˍ éinˉ jauꞌ jmainˍ ñanˉ kanꞌ̱ꞌ  jonˉ  ziaˉ siˉ tióhˍ jauꞌ guiohꞌ Dios juøˍ jauꞌ jmainˍ nionꞌ̱ꞌ. Íˉjonˉpa jmónꞌꞌ jnanhꞌ íˉlaˉ kanꞌ̱ꞌ jonˉ iꞌꞌlaꞌ chóhˍ tsøˉ Mánhˉ Jáhˉ  jauꞌ guiohꞌ Dios juøˍ jmainˍ guaꞌꞌjainhꞌ̱ꞌ mánhˍ tionhꞌꞌs mønꞌꞌ tøꞌ̱ꞌ nounhˍs juøˍ internet, ñanˉ kanꞌ̱ꞌ jonˉ taˉ tonˋs jauꞌ jmainˍ guiohꞌ nionꞌ̱ꞌ.  www.untimexico.org

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.