pista 9

Janˉ tanꞌꞌpa Cristo líˉlióuˋ guiohꞌ tsouˉ

 

I

janˉ tanˉpa Cristo líˉliouˋ guiohꞌ tsouˉ

juøˍguiohꞌtsóˍ liˉliouˋ tsøˉ nunˉ.

Taˉzianˋ iꞌꞌjanˉ tsouˉ tsøˉáˉkuénꞌꞌ Dios liouˋ jnanhꞌ

janˉ tanꞌꞌpa Cristo, janˉ tanꞌꞌpa áiˉ.

II

Janꞌ̱ꞌ liáˉnenˉ káˉjuáhˉ Peꞌꞌ, káˉjmónˉs tsoˍ.

Janˉ tanꞌꞌ Jesús líˉliouˋ guiohꞌ tsouˉ.

Liáˉnenˉ káˉzáihˉ Lúꞌ tsøˉguioˍ nínˉngüinꞌ éinˉ

janˉ tanꞌꞌpa Cristo líˉliouˋ guiáhꞌ nunˉ.

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.