Í-zih_ nin"

Éhˉ ninꞌꞌ jonˉ jmónꞌꞌ jnanhꞌ íˉlaˉ.

Jonˉpa jmónꞌꞌ jnanhꞌ íˉlaˉ, kanꞌ̱ꞌ jonˉ jéˉ tsouˉ tionhꞌꞌ liáˉtanꞌꞌ kounˉ mǿnˍ kuuˉ laˉ liáˉjøˋ íˉjmónꞌꞌhꞌ, ñanˉ liáhˉ jmonˍ tsøˉtionhꞌꞌ iꞌꞌjouꞌ manꞌꞌJahꞌ (Mánhˉ Jáhˉ) nionꞌ̱ꞌ. Ñanˉ líˉñenˍ tsouˉ liáhˉ lǿˉ kuunˋ jnanhꞌ nionꞌ̱ꞌ. Ñanˉ kanꞌ̱ꞌ jonˉ líˉñenˍ liáˉjønˋ tsouˉ tsøˉléhˉ jauꞌ jmainˍ guiohꞌ tsøˉ ManꞌꞌJahꞌ (Mánhˉ Jáhˉ) jauꞌ guiohꞌ Dios nionꞌ̱ꞌ, ñanˉ líˉ jéˉs liáhˉ káˉngǿnꞌꞌ Jesús ninꞌꞌ kuahꞌ güéꞌꞌ laˉ, ñanˉ líˉ náunꞌꞌs liáhˉ ɇ́ꞌꞌ tsouˉ guiohꞌ Dios juøˍ jauꞌ jmainˍ nionꞌ̱ꞌ, ñaˉ líˉ náunꞌꞌs léhˉ tsouˉ jauꞌ guiohꞌ Dios juøˍ jauꞌ jmain.

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.