Pista 10

Efesio 2:8-9

Duꞌꞌ káˉliouˋ Dios guiónꞌ jnanhꞌ juøˍ guiohꞌ tsóˍ.

Guiaꞌꞌ íˉchíꞌꞌ tsǿˉ tsøˉ. Guiaꞌꞌ íˉchíꞌꞌ tsǿˉ tsøˉ.

Guiaꞌꞌ káˉǿnꞌ jnanhꞌ tsǿnꞌꞌhꞌ íˉkáˉjóunꞌꞌ Jesús.

Ninꞌꞌ guiónꞌ jnanhꞌ. Ninꞌꞌ guiónꞌ jnanhꞌ.

Iꞌꞌkounˉ taˉziaˉ íˉkáˉjmónꞌ jnanhꞌ. íˉkáˉlionꞌ̱ꞌ jnanhꞌ mounˋhꞌ.

Duꞌꞌ káˉliouˋpa tsøˉ. Duꞌꞌkáˉliouˋpa tsøˉ.

Jónhˉ guáꞌ íˉjonˉ káˉliouˋs jnanhꞌ, óˉ guiaꞌꞌ manˉtáꞌ reˉ láøˉ jnanhꞌ.

Duꞌꞌ káˉliouˋpa tsøˉ. Duꞌꞌ káˉliouˋpa tsø.

Kánhˉ jonˉ taˉ líˉjuahꞌ jnanhꞌ, íˉjonˉ káˉliouˋ Dios guiónꞌonhꞌ

Guiaꞌꞌ íˉjmónꞌꞌ jnanhꞌ íˉlǿˉ reˉ. Guiaꞌꞌ íˉjmónꞌꞌ jnanhꞌ íˉlǿˉ reˉ.

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.