pista2

 

Cantos

 

Taˉ zianˋ iꞌꞌjanˉ tsouˉ panꞌꞌ liáˉkónhˉ Dios

 

Taˉ zianˋ iꞌꞌjanˉ tsouˉ panꞌꞌ liáˉkónhˉonꞌꞌ Dios

Taˉ zianˉ iꞌꞌjanˉ; taˉzianˋ iꞌꞌjanˉ.

taˉ zianˋiꞌꞌjanˉ tsouˉ panꞌꞌ liáˉkónhˉonꞌꞌ Dios.

Taˉ zianˋ iꞌꞌjanˉ; taˉzianˉ iꞌꞌjanˉ.

Taˉ zianˋ iꞌꞌjanˉ tsøˉjmonˍ liáˉkónhˉ íˉjmonˍ Dios.

Éꞌ manꞌꞌ lióunˉ íˉtønˉ Dios jmonˍ.

Taˉ zianˋ iꞌꞌjanˉ tsøˉjmonˍ liáˉkónhˉ íˉjmonˍ Dios.

Éꞌ mánˉ lióunˉ íˉtønˉ Dios jmonˍ